fbpx

Portalul de Initiere UK /  Irlanda Centum.

Trebuie sa vizionezi acest video in intregime, sa confirmi ca ai inteles continutul lui si sa trimiti declaratia de mai jos!

O copie a acesteia o sa iti fie trimisa pe email pentru confirmarea faptului ca ai inteles, numai dupa aceasta poti incepe lucrul pe santier!

  Esti un Subcontractor Liber Profesionist  Trebuiesa ne asiguramacum ca ai intelespunctelecheie ale acestui video

  Ai inteles punctele cheie incluzand unelte si articole de protective pe care sa le aduci cu tine pe santier?
  DANU
  Ai inteles procesul de inductie?
  DANU
  Ai inteles regulile privitoare la prezenta si pontaj?
  DANU
  Ai inteles regulile de cazare si ca daunele cauzate sau abuzurile facute pot fi taxate? (Poate ca nu e cazul si nu se aplica, dar te rog sa confirmi ca ai inteles ca doar in situatia in care aranjamentul cu noi se schimba acestea pot fi incluse in pachet?
  DANU
  Ai inteles politica de rotatie si ca depinde de costurile de zbor? (Poate ca nu e cazul si nu se aplica, dar te rog sa confirmi ca ai inteles ca doar in situatia in care aranjamentul cu noi se schimba acestea pot fi incluse in pachet?)
  DANU
  Ai inteles politica prin care comportamentul inaceptabil si ca orice costuri legale sau daune cauzate vor fi doar responsabilitatea ta?
  DANU


  Scopul acestui chestionar este sa determine ca tu ca individ liber profesionist corespunzi criteriilor cerute de autoritatile relevante Europene.

  Nefurnizarea urmatoarele informatii, sau furnizarea de detalii incorecte pot rezulta in amenzi semnificative percepute de autoritati.

  Te rog sa acorzi cateva momente ca sa completezi acest formular.
  (Urmand regulile GDPR, in aceasta etapa, nu vor fi cerute date personale)

  Sucontractez ca individ liber profesionist singur
  DANU


  Subcontractez fiind companie
  DANU


  In ce tara platesti taxe?
  Poti sa confirmi data la care te-ai inregistrat ca subcontractor liber profesionist sau data la care compania ta a fost inregistrata?
  Poti sa furnizezi codul unic pentru plata taxelor? CUI in cazul companiei?
  DaNu
  Esti la zi cu plata impozitului pe venit personal / impozit pe profit in tara in care platesti taxele?
  DaNu
  Poti sa furnizezi o copie a calculului taxelor sau notificare de la autoritatile fiscalepentru ultima perioada pentru care ai depus? In cazul companiilor, poti sa furnizezi ultimul certificate fiscal?
  DaNu
  Poti sa furnizezi facturi pentru activitatile de liber profesionist din ultimele 6 luni in numele tau sau in numele companiei tale?
  DaNu
  Mai ai si alte venituri cu alti client (Angajatori / dividente) in ultima perioada?

  Te rog sadetaliezi:
  Estiplatitor de TVA?
  DaNuNu se aplica
  Ai aplicat pentru certificat A1 sau detii certificate A1 pentru tara in care vei lucra pe cont propriu ca liber profesionist?
  DaNu
  Poti sa furnizezi raspunsul la cererea depusa sau copia certificatului?
  DaNu  Inteleg ca sunt pe deplin responsabil pentru plata taxelor cat timp lucrez pentru Centum si sunt de accord sa furnizez de buna voie toate informatiile solicitate de lege autoritatilor fiscalecand acestea vor fi cerute.

  Nefurnizarea dovezilor satisfacatoare de liber profesionist pot rezulta in amenzi de la autoritatile fiscal si interdictia de a lucra in tara respectiva. Centum nu va fi raspunzator pentru acest lucru!

  Te rog sa semnezi aceasta declaratie si sa treci numele tau ca sa confirmi ca ai citit si inteles codul de conduita.

  Confirm ca sunt constient de codul de conduitasi de cerintele Centum pe toataperioada cat voilucra direct ca angajatsau subcontractor liber profesionist.

  Email

  Print Name

  Date

   Esti un angajat

   Trebuiesa ne asiguram ca ai intelespunctelecheie ale acestui video

   Ai intelesaspectelecheieincluzanduneltelesiechipamentele de protectie pe care trebuiesa le aduci cu tine?
   DaNu
   Ai intelesprocesul de inductie?
   DaNu
   Ai intelespoliticareferitoare la prezentasipontaj?
   DANU
   Ai intelesregulile de cazaresi ca daunelecauzatesauabuzurilefacute pot fi taxate? (Poate ca nu e cazulsi nu se aplica, darte rog saconfirmi ca ai inteles ca doar in situatia in care aranjamentul cu noi se schimbaacestea pot fi incluse in pachet?)
   DANU
   Ai intelespolitica de rotatiesi ca depinde de costurile de zbor? (Poate ca nu e cazulsi nu se aplica, darte rog saconfirmi ca ai inteles ca doar in situatia in care aranjamentul cu noi se schimbaacestea pot fi incluse in pachet?)
   DANU
   Ai intelespoliticaprin care comportamentulinaceptabilsi ca oricecosturilegalesaudaunecauzatevor fi doarresponsabilitatea ta?
   DANU


   Te rog sasemneziaceastadeclaratiesisatrecinumele tau ca saconfirmi ca ai cititsiintelescodul de conduita.


   Confirm ca sunt constient de codul de conduitasi de cerintele Centum pe toataperioada cat voilucra direct ca angajatsau subcontractor liber profesionist.

   Email

   Print Name

   Date