Centum Wielka Brytania/Irlandia- Portal Indukcyjny.

Musisz obejrzeć ten film w całości, potwierdzić pełne zrozumienie i następnie przesłac poniższą deklarację!

Kopia powyższego zostanie wysłana do Ciebie e-mailem potwierdzając Twoje zrozumienie, tylko wtedy można rozpocząć pracę na budowie!

Musimy teraz potwierdzić, że rozumiesz kluczowe kwestie przedstawione w tym filmie.

Czy rozumiesz jakie podstawowe rzeczy, w tym narzędzia i środki ochrony osobistej, musisz zabrać ze sobą na plac budowy?
TakNie
Czy rozumiesz proces związany ze szkoleniem wprowadzającym?
TakNie
Czy rozumiesz zasady dotyczące obecności i przestrzegania czasu pracy?
TakNie
Czy rozumiesz zasady dotyczące zakwaterowania oraz to, że wyrządzone szkody lub nadużycia w miejscu zakwaterowania mogą być odpłatne?
TakNie
Czy rozumiesz na czym polega zmianowość pracy i że może być ona uzależniona od kosztów przelotu?
TakNie
Czy rozumiesz zasady dotyczące niedopuszczalnego zachowania i że wszelkie koszty prawne lub wyrządzone szkody będą spoczywać wyłącznie na Twojej odpowiedzialności?
TakNie


Celem niniejszego kwestionariusza jest określenie Twojego statusu jako osoby samozatrudnionej, która musi spełnić rygorystyczne kryteria odpowiednich organów w Europie.

Nieprzedstawienie poniższych informacji lub podanie niedokładnych danych może skutkować nałożeniem przez lokalne władze znacznych kar pienieznych.

Prosze poświęć chwilę, aby wypelnic ten formularz.

(Zgodnie z przepisami RODO na tym etapie nie będą gromadzone żadne dane osobowe)

Jestem przedsiębiorca prowadzącym jednoosobową działalność gospodarcza
TakNie
Prowadze spółkę z o.o.
TakNie
W jakim kraju jesteś rezydentem podatkowym?
Czy jesteś w stanie potwierdzić datę pierwszej rejestracji jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek lub date rejestracji spolki
Czy możesz podać swój numer identyfikacji podatkowej (NIP) / numer spolki na żądanie?
TakNie
Czy w pełni przestrzegasz swoich deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych / deklaracji dotyczacych podatku dochodowego od osób prawnych w kraju rezydencji podatkowej?
TakNie
Czy jesteś w stanie dostarczyć kopię rozliczenia podatkowego lub zawiadomienie o naliczeniu podatku od organów podatkowych za ostatni złożony okres podatkowy na żądanie, w przypadku spolki czy mozesz dostaryczyc kopie wpisu spolki do KRS (Krajowego Rejestru Sadowego)?
TakNie
Czy będziesz w stanie przedstawic faktury za działalność na własny rachunek z ostatnich 6 miesięcy we własnym imieniu (jako osoba prowadzaca jednoosbowa dzialanosc gospodarcza) lub faktury wydane na rzecz spolki?
TakNie
Czy otrzymales inne formy dochodu (takie jak zatrudnienie na umowe o prace/dywidendy) w ostanim czasie?

Proszę wyszczegolnic ponizej:
Czy jestes zarejestowany jako podatnik VAT?
TakNie
Czy masz lub pomyslnie ubiegałeś się o zaswiadczenie A1 wydawane przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych potrzebne do wykonywania pracy za granica i bedace rownoczesnie potwierdzeniem podlegania systemowi zabezpieczenia spolecznego danego panstwa?
TakNie
Czy na żądanie możesz podać numer referencyjny lub kopię wydanego zaswiadczenia A1?
TakNieRozumiem, że jestem w pełni odpowiedzialny za własne podatki i godna postawe podczas pracy dla Centum i będę swobodnie przekazywać wszelkie wymagane informacje/dokumenty do odpowiednich organów podatkowych na żądanie!

Niedostarczenie wystarczających dowodów samozatrudnienia może skutkować uzyskaniem kary grzywny od organów podatkowych oraz zakaz pracy w kraju. Centum NIE będzie za to odpowiedzialne!

Prosze podpisz ponizsza deklaracje, podajac swoje imie i nazwisko potwierdzasz ze przeczytales i zrozumiales kodeks postepowania.

Potwierdzam, że jestem w pełni świadomy kodeksu postępowania i wymagań podczas pracy bezpośrednio jako pracownik z centum lub jako niezależny podwykonawca.

Email

Print Name

Date

Musimy teraz potwierdzic ze rozumiesz kluczowe kwestie poruszone w tym filmie.

Czy rozumiesz jakie podstawowe rzeczy, w tym narzędzia i środki ochrony osobistej, musisz zabrać ze sobą na plac budowy?
TakNie
Czy rozumiesz proces związany ze szkoleniem wprowadzającym?
TakNie
Czy rozumiesz zasady dotyczące obecności i przestrzegania czasu pracy?
TakNie
Czy rozumiesz zasady dotyczące zakwaterowania oraz to, że wyrządzone szkody lub nadużycia w miejscu zakwaterowania mogą być odpłatne? (Moze to nie miec zastosowania, ale prosze potwierdz ze rozumiesz , ze w przypadku gdyby Twoj teren lub ustalenia z nami ulegly zmianie, bedzie to dolaczone do Twojego pakietu)
TakNie
Czy rozumiesz na czym polega zmianowość pracy i że może być ona uzależniona od kosztów przelotu? (Moze to nie miec zastosowania, ale prosze potwierdz ze rozumiesz , ze w przypadku gdyby Twoj teren lub ustalenia z nami ulegly zmianie, bedzie to dolaczone do Twojego pakietu)
TakNie
Czy rozumiesz zasady dotyczące niedopuszczalnego zachowania i że wszelkie koszty prawne lub wyrządzone szkody będą spoczywać wyłącznie na Twojej odpowiedzialności?
TakNie


Prosze podpisz ponizsza deklaracje, podajac swoje imie i nazwisko potwierdzasz ze przeczytales i zrozumiales kodeks postepowania.


Potwierdzam, że jestem w pełni świadomy kodeksu postępowania i wymagań podczas pracy bezpośrednio jako pracownik z Centum lub jako niezależny podwykonawca.


Email

Print Name

Date