Portalul de Initiere European Centum.

Trebuie sa vizionezi acest video in intregime, sa confirmi ca ai inteles continutul lui si sa trimiti declaratia de mai jos!

O copie a acesteia o sa iti fie trimisa pe email pentru confirmarea faptului ca ai inteles, numai dupa aceasta poti incepe lucrul pe santier!

Esti un Subcontractor Liber ProfesionistTrebuiesa ne asiguramacum ca ai intelespunctelecheie ale acestui video

Ai inteles punctele cheie incluzand unelte si articole de protective pe care sa le aduci cu tine pe santier?
DANU
Ai inteles procesul de inductie?
DANU
Ai inteles regulile privitoare la prezenta si pontaj?
DANU
Ai inteles regulile de cazare si ca daunele cauzate sau abuzurile facute pot fi taxate? (Poate ca nu e cazul si nu se aplica, dar te rog sa confirmi ca ai inteles ca doar in situatia in care aranjamentul cu noi se schimba acestea pot fi incluse in pachet?
DANU
Ai inteles politica de rotatie si ca depinde de costurile de zbor? (Poate ca nu e cazul si nu se aplica, dar te rog sa confirmi ca ai inteles ca doar in situatia in care aranjamentul cu noi se schimba acestea pot fi incluse in pachet?)
DANU
Ai inteles politica prin care comportamentul inaceptabil si ca orice costuri legale sau daune cauzate vor fi doar responsabilitatea ta?
DANU


Scopul acestui chestionar este sa determine ca tu ca individ liber profesionist corespunzi criteriilor cerute de autoritatile relevante Europene.

Nefurnizarea urmatoarele informatii, sau furnizarea de detalii incorecte pot rezulta in amenzi semnificative percepute de autoritati.

Te rog sa acorzi cateva momente ca sa completezi acest formular.
(Urmand regulile GDPR, in aceasta etapa, nu vor fi cerute date personale)

Sucontractez ca individ liber profesionist singur
DANU


Subcontractez fiind companie
DANU


In ce tara platesti taxe?
Poti sa confirmi data la care te-ai inregistrat ca subcontractor liber profesionist sau data la care compania ta a fost inregistrata?
Poti sa furnizezi codul unic pentru plata taxelor? CUI in cazul companiei?
DaNu
Esti la zi cu plata impozitului pe venit personal / impozit pe profit in tara in care platesti taxele?
DaNu
Poti sa furnizezi o copie a calculului taxelor sau notificare de la autoritatile fiscalepentru ultima perioada pentru care ai depus? In cazul companiilor, poti sa furnizezi ultimul certificate fiscal?
DaNu
Poti sa furnizezi facturi pentru activitatile de liber profesionist din ultimele 6 luni in numele tau sau in numele companiei tale?
DaNu
Mai ai si alte venituri cu alti client (Angajatori / dividente) in ultima perioada?

Te rog sadetaliezi:
Estiplatitor de TVA?
DaNuNu se aplica
Ai aplicat pentru certificat A1 sau detii certificate A1 pentru tara in care vei lucra pe cont propriu ca liber profesionist?
DaNu
Poti sa furnizezi raspunsul la cererea depusa sau copia certificatului?
DaNuInteleg ca sunt pe deplin responsabil pentru plata taxelor cat timp lucrez pentru Centum si sunt de accord sa furnizez de buna voie toate informatiile solicitate de lege autoritatilor fiscalecand acestea vor fi cerute.

Nefurnizarea dovezilor satisfacatoare de liber profesionist pot rezulta in amenzi de la autoritatile fiscal si interdictia de a lucra in tara respectiva. Centum nu va fi raspunzator pentru acest lucru!

Te rog sa semnezi aceasta declaratie si sa treci numele tau ca sa confirmi ca ai citit si inteles codul de conduita.

Confirm ca sunt constient de codul de conduitasi de cerintele Centum pe toataperioada cat voilucra direct ca angajatsau subcontractor liber profesionist.

Email

Print Name

Date

Esti un angajat

Trebuiesa ne asiguram ca ai intelespunctelecheie ale acestui video

Ai intelesaspectelecheieincluzanduneltelesiechipamentele de protectie pe care trebuiesa le aduci cu tine?
DaNu
Ai intelesprocesul de inductie?
DaNu
Ai intelespoliticareferitoare la prezentasipontaj?
DANU
Ai intelesregulile de cazaresi ca daunelecauzatesauabuzurilefacute pot fi taxate? (Poate ca nu e cazulsi nu se aplica, darte rog saconfirmi ca ai inteles ca doar in situatia in care aranjamentul cu noi se schimbaacestea pot fi incluse in pachet?)
DANU
Ai intelespolitica de rotatiesi ca depinde de costurile de zbor? (Poate ca nu e cazulsi nu se aplica, darte rog saconfirmi ca ai inteles ca doar in situatia in care aranjamentul cu noi se schimbaacestea pot fi incluse in pachet?)
DANU
Ai intelespoliticaprin care comportamentulinaceptabilsi ca oricecosturilegalesaudaunecauzatevor fi doarresponsabilitatea ta?
DANU


Te rog sasemneziaceastadeclaratiesisatrecinumele tau ca saconfirmi ca ai cititsiintelescodul de conduita.


Confirm ca sunt constient de codul de conduitasi de cerintele Centum pe toataperioada cat voilucra direct ca angajatsau subcontractor liber profesionist.

Email

Print Name

Date